Verkligheten ifrågasätts på Norrköpings konstmuseum

Norrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetHelena Scragg Norrköpings KonstmuseumNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt VerklighetNorrköpings Konstmuseum Förstärkt Verklighet

Från sitt kontorsfönster på Norrköpings konstmuseum blickar utställningsintendent Helena Scragg ut över den närliggande skulpturparken. Det är något märkligt som fångar hennes intresse. I parken ser hon människor som står i klungor; deras huvuden är nedböjda och alla tycks de leta efter något på marken.

Människorna i parken spelar Pokemon Go, ett typiskt exempel på spel som med hjälp av datorgenererade intryck förstärker eller kompletterar upplevelsen av verkligheten. Där och då sår Helena det första fröet till utställningen “Förstärkt verklighet”. En utställning som ifrågasätter gränsen mellan verklighet och fiktion, det vill säga om det överhuvudtaget finns någon gräns.

Jag läste en artikel där den förstärkta verkligheten liknas vid ett sjätte sinne, ett nytt sinne att uppleva världen med. Detta ville jag utforska med konsten som medium,

berättar Helena.

Finsk samtidskonst när den är som bäst

Förstärkt verklighet, eller “Voimistettu todellisuus” som utställningen heter på finska, hade premiär den 30:e september 2017 och inledde firandet av Finlands 100-årsjubileum. Besökare kan beskåda verk av några av Finlands främsta samtidskonstnärer: Anna Estarriola, Alma Heikkilä, Corinna Helenelund, Elin Merenmies och Anna Tuori.

Urvalet bildar en löst sammanhållen berättelse som tänjer gränserna mellan verklighet och fiktion och på många sätt får oss som människor att ställa frågan: finns det egentligen något som vi kan kalla för verklighet?

Här serveras inga enkla förklaringar eller färdigpackade sanningar. Det är insikten om hur svårt det faktiskt är att förstå oss själva och vår omvärld som är budskapet,

säger Helena.

Helena lyfter fram Alma Heikkiläs “Things that are Massively Distributed in Time and Space, VI parts” som ett exempel på hur konsten kan få oss att reflektera över hur vår verklighetsbild kan ha globala konsekvenser. Verket presenteras i sex dubbelsidiga målningar. Målningarna har gigantiska proportioner och fyller hela utställningssalen. Som betraktare är det omöjligt att se helheten, utan att tvingas betrakta verkens enskilda delar. Verken syftar på fenomen som är för komplexa för människan att förstå, exempelvis den globala uppvärmningen.

Norrköpings Konstmuseum Förstärkt Verklighet

I en värld där vi söker snabba svar på våra frågor visar konsten att komplexitet kan vara en bra sak. Det handlar inte om att förstå, det är ödmjukheten för vad vi inte kan förstå som får oss att tänka i lite större perspektiv,

säger Helena.

Kan konst förändra världen?

Förstärkt verklighet är en utställning som åskådaren upplever mer än betraktar. Frågan huruvida konsten kan förändra världen är en tanke som ständigt gör sig påmind.

“Det är en mycket relevant fråga som jag ofta själv ställer mig, berättar Helena. För mig handlar konst i grund och botten om ett sätt att komma bort från den verklighet man befinner sig i just nu. Att för en liten stund glömma alla möten, rapporter och mail i inkorgen och bara njuta av konstnärernas fantastiska skaparförmåga. Det är gott nog!”

“Samtidigt har konsten en fantastisk förmåga att få oss att reflektera och skapa nya insikter. Jag tror att konsten kan göra oss ödmjuka och få oss att inse att vår verklighet kanske endast är ett litet sandkorn i ett väldigt stort universum. Vi är upptäcktsresande. När vi vidgar våra vyer kanske vi kan få en insikt som eventuellt kan leda till stora förändringar, vem vet. Det enda vi kan vara säkra på är att allting ständigt förändras.”

Upplev förstärkt verklighet

Utställningen pågår t.o.m. 4:e mars och utställningsintendent Helena Scragg ger den sista visningen kl. 14.


Kundcase:
Transporten en konst i sig

Läs mer om transporten av utställningen: Norrköpings konstmuseum: transporten en konst i sig