Konstbil
Styrning av temperatur och relativ luftfuktighet i våra konstbilar

Specialbyggda bilar för konsttransporter

Vi kan hantera och transportera målningar, skulpturer, antikviteter, exklusiva möbler och andra ömtåliga föremål i våra specialbyggda bilar.

Bilarna har klimatkontroll, helluftsfjädring, GPS-övervakning, alarmsystem mm. Några av våra fordon har ett höj- och sänkbart tak och extra stora sidodörrar så att vi kan lasta större verk stående. Vi har också byggt in ett extrasäte för kurirer i förarhytten och i en av våra bilar har vi två kurirsäten.

Världens mest moderna konstbil från MTAB

Världens ledande museer nöjer sig inte med mindre än fullt utrustade transportfordon där temperatur- och klimatförhållanden kan justeras till önskvärda nivåer.

Vår nya bil är fulladdad med nya tekniska lösningar och designad för att få plats med både två kurirer samt extra stora konstföremål, då bilen invändigt är tre meter hög, vilket är långt över standard. Baklyften har en kapacitet på tre ton och är 2,60 m lång, vilket är ovanligt långt.

Konstant klimat

Bilen är byggd för att kunna hålla ett konstant inomhusklimat, oberoende av vädret utanför. Luftfuktighet och temperatur kan ställas in efter kundernas krav med hjälp av fyra klimatzoner och med fem termostatgivare som styr temperaturen. Föraren och kurirerna kan från förarhytten på en display följa förhållanden i de olika zonerna. Och vi kan fjärravläsa nivåerna från vårt huvudkontor i Bromma.

Bilen är utrustad med två värmeaggregat och två avfuktare samt nio fläktar i taket som fördelar temperatur och luften i lastutrymmet. Fläktarna kan skjutas fram och åter på skenor i taket för att få en optimal fördelning.

Högre säkerhet

Väggarna i bilen är förstärkta med plåt och MTAB har låtit installera dubbla låssystem, där kuriren har en egen nyckel. Dessutom har vi GPS-positioneringssystem och geofencing där färdvägen är inläst i förväg och eventuella avvikelser från rutten larmas till säkerhetsföretag och i förekommande fall polis. Där finns också sedvanligt överfallslarm.

Vi är övertygade om att MTABs nya bil är både den modernaste och säkraste konstbilen på marknaden.

Moderna bilar för känsliga transporter

MTAB har en av Sveriges modernaste bilflotta och bilarna byts ut regelbundet till modernare och mer miljövänliga modeller.

På alla våra bilar, både lokal- och linjebilar, har vi specialutrustning som gör att vi kan packa olika produkter oemballerat. Flera av våra bilar är tempererade och helluftfjädrade samt specialutrustade med en rad hjälpmedel som gör att dina känsliga produkter åker mycket säkert. I kombination med våra förares kunskap ger det ett mycket lågt skadeutfall.

För att öka säkerheten för både förare och ditt gods har vi förutom GPS-övervakning, installerat inbrottslarm, överfallslarm, gaslarm och lösa personlarm i alla bilar. Från transportledningen har man full kontroll var bilarna befinner sig genom GPS-positionering och GSM kommunikation. Överfallslarmet är kopplat direkt till larmcentraler via det internationella säkerhetsföretaget Securitas.

Vi har ett fleet management system med funktioner som: lokalisering (tracking), zonlarm, meddelandefunktioner, positionering och fordonsdata. Föraren har tillgång till data under transporten, positionering, larm, personligt överfallslarm, ruttplanering, körtid, meddelandefunktioner och integrerad GSM-telefon med handsfree.