Säkerhetslager med larmade lager
Tredjepartslogistik 3pl

3pl - Tredjeparts logistik

Tredjepartslogistik – 3pl

Upplägg med kvalificerade 3PL-tjänster

Möjligheterna för lagerhållning är A och O för ett lyckat transportprojekt. Om du inte har egen lagerverksamhet ansvarar vi gärna för både lager och distribution åt dig genom våra tjänster för tredjepartslogistik. Oavsett om det gäller enskilda uppdrag eller stora logistikprojekt kan du känna dig trygg med vetskapen att dina varor är i säkra händer under hela uppdraget.

Våra anläggningar är specialanpassade för att klara av att lagerhålla allt från ovärderliga konstföremål till känslig teknik, oavsett om det gäller kortvarig förvaring eller långsiktig förvaltning. Samtliga anläggningar är klimatanpassade med konstant reglerad temperatur och luftfuktighet. Vi erbjuder klass 3 säkrade faciliteter med bevakning dygnet runt.

Kopplingen mellan både lager och transport hos samma leverantör är mycket värdefullt. Det är enkelt för oss att veta vad som förvaras var och det är väldigt smidigt att beställa transporter.
Johan Vikner, Utställningskoordinator Fotografiska

Vi som leverantör erbjuder kvalitativ lagerhållning i kombination med effektiva och säkra transporter av ditt gods.

Läs mer om våra kvalitativa lagertjänster

Högsäkerhetslager för konst

I säkra och klimatanpassade säkerhetslager förvarar vi dina föremål och varor.