Transportpartner till Riksteatern

Riksteatern och MTAB har ingått ett avtal om ett fördjupat samarbete. MTAB som sedan flera år sköter transporterna av Riksteaterns samtliga turnerande produktioner går nu också in som Riksteaterns officiella transportpartner och blir en av Riksteaterns sponsorer.

Deltar på Teaterdagarna
MTAB deltar under Riksteaterns arrangemang, Teaterdagarna, som hålls i Hallunda den 26-27 april. Teaterdagarna är öppna för alla såväl medlemmar och engagerade i Riksteaterrörelsen som yrkesverksamma inom scenkonsten och övriga intresserade.

Läs mer om samarbetet mellan MTAB och Riksteatern och om Teaterdagarna.