Transportlådor
Transportlådor för konst

Transportlådor och packteknik

Vi producerar alla typer av emballage och transportlådor för transporter och förvaring av konstföremål.

Våra lådor

Grunden för varje låda är en ram tillverkad av plywood. Sen förstärks hörnen, locket och baksidan med extra plywood och lådan kläs med neopolenplast. Resten av lådan avpassas sedan beroende på det föremål som den skall transportera. Unika föremål kräver unika lösningar, och dessa tas fram av våra packmästare i nära samverkan med kunden.

Specialbyggda transportlådor

Ofta inspekterar MTABs packmästare och packtekniker föremålen på plats museet, för att sedan bygga lådorna i snickeriet. Sedan avslutas uppdraget med att packa föremålen och tillsluta lådorna hos kunderna.

KD - Swedish Board of AgriculureCertifierade emballage

Våra träemballage är godkända för märkning med Jordbruksverkets sundhetsintyg enligt ISPM 15. Märkningen är ett krav för att emballagen skall få användas inom EU och garanterar att träet är behandlat mot skadegörare som riskerar hota EU:s skogar.