Transport av datautrustning – kvalitet i alla led

Transport av datautrustning

Vår digitaliserade livsstil innebär en ökad efterfråga på datakapacitet. När internationella aktörer ska etablera datacenter ligger Norden högt upp på listan. Vårt kalla klimat i kombination med stabil tillgång till förnyelsebar energi är en stor fördel. Etableringsvågen av datacenter är något vi på MTAB tydligt märker i form av allt fler transportförfrågningar med mervärdestjänster. Här presenterar vi vårt recept för en smidig och säker transport av datautrustning.

Noggrann besiktning på plats

Transport av teknisk utrustning kräver noggrann planering och förberedelse. Genom en besiktning av intagsförhållandena på plats säkerställer vi att dina elektroniktransporter kommer till rätt plats i rätt tid, utan oförutsedda hinder.

Säker lagerhållning

Genom att ta hand om lagringen av din utrustning är vi redo att leverera när det passar dig. Samordningslogistik effektiviserar processen, minimerar ledtider och säkerställer en trygg lagerhållning. Hos oss står 27 000 kvadratmeter lagerytor till ert förfogande. Din utrustning förvaras i klimatanpassade lokaler på våra högsäkerhetslager av säkerhetsklass 3 och bevakas dygnet runt.

Med eller utan emballage

Serverrack är känslig utrustning som kräver varsam hantering. Våra bilar är väl anpassade för flytt av känsligt material och våra förare har lång erfarenhet av teknisk utrustning. Därför fraktar vi ofta oemballerat. När vi transporterar utan emballage slipper du ta hand om lådor och kartonger, det gör vi! Vi ser till att materialet källsorteras och återvinns –då gör vi även miljön en tjänst.

Ska din utrustning färdas långa vägar kan emballering vara en nödvändig säkerhetsåtgärd. Då kan vi erbjuda specialtillverkning av emballage i våra egna snickerier. Vi tar även hand om emballaget och säkerställer att allt återvinns.

Kvalitet i alla led

När du behöver leverans av servrar ska du kunna känna dig trygg med att vi tar hand om hela processen. Oavsett om det rör sig om en flytt av datahall eller byte av befintliga servrar, ska du kunna fokusera fullt ut på din kärnverksamhet. Vi säkerställer att dina serverrack blir transporterade och positionerade på rätt plats, så att dina servrar är “ready to serve”.

Dags att byta server?

Det är få saker som är så värdefulla som just information. I samband med att GDPR är gällande från och med den 25 maj ökar dessutom kraven på en säker datahantering. När du behöver byta dina gamla servrar kan vi säkerställa att all information destrueras. Du får ett destruktionsintyg så att du kan känna dig helt trygg med att ingen information kommer i fel händer.

Boka din nästa flytt

Har du serverrack eller annan teknisk utrustning som behöver flyttas? Hör gärna av dig till oss för mer information.

Läs mer om våra tjänster