Gruppbild vid hängning av tavlor på Swedbank

Nordisk transport, Ömtåliga transporter