Auktion för en större värld

Moderna Museets satsning “En större värld” vill bygga broar mellan kulturer, med konsten som medium. I syfte att möjliggöra förvärv av verk från avlägsna delar av världen organiserade privata initiativtagare, tillsammans med föreningen Moderna Museets Vänner, en stödaktion i Stockholm.

Läs mer