Stort intresse för MTABs konstbil på ERC 2014

8-10 juni gick ERC 2014 av stapeln. Där möts registratorer och kuratorer från flera av Europas ledande museer för att diskutera angelägna frågor kring bland annat transporter, lån av verk och försäkringar. I egenskap av guldsponsor var MTAB på plats med en monter samt en av våra nyaste konstbilar, vilken till vardags är stationerad i Danmark. Drygt 200 personer tog tillfället i akt att få ett guidat besök i bilen. Här kan du läsa mer om bilen.