SpecialtransportSpecialtransporter

Sedan starten 1968 har vi inriktat oss på avancerade specialtransporter och har utvecklat skräddarsydda logistiska tjänster för konst, teknik- och turnésektorn. Vår ambition är att det aldrig ska finnas ett transportbehov som vi inte kan tillgodose. Vi arbetar utifrån principen att du som kund alltid ska känna dig trygg med vetskapen om att vi levererar anpassade lösningar oavsett om förutsättningarna ändras under projektets gång.

Vi lång erfarenhet inom allt ifrån avancerade lyft till transport av ömtåliga och värdefulla föremål. Vi utvecklar regelbundet våra bilar och anläggningar för att möta morgondagens logistiska utmaningar. Vi är Nordens ledande transportör av teknisk utrustning och värdefull konst men vi är även stolta över att vara en betrodd transportör åt kultursektorn. Oavsett om det är ett museiföremål, medicinsk utrustning eller musikinstrument är vi väl rustade för uppdraget.

Klimatanpassade och specialdesignade konstbilar och personal som är utbildad i avancerad teknisk installation, garanterar dig en säker transport.

Vi är den enda svenska representanten i den internationella transportorganisationen ICEFAT. En världsomfattande samarbetsorganisation med konst- och utställningsdistributörer från mer än 70 länder. Vi ingår även i nätverket Artim, tillsammans med ledande Europeiska konsttransportörer. Vårt starka organisation i kombination med vårt internationella nätverk garanterar en hög kvalitet inom nordisk och internationell specialtransport. En garanti för vår fortsatta ställning som Nordens ledande aktör för avancerade specialtransporter.