MTAB sponsrar Skokloster Summer Institute

Skokloster Summer Institute

MTAB är stolt sponsor för Skokloster Summer Institute, en workshop som ingår i Conservation Canvas Initiative. Syftet med workshopen är att deltagarna ska reflektera över samtida och historiska praxis gällande bevarandet av målningar.

Skokloster Summer Institute vill främja förståelsen för vilka faktorer som har inverkan på bevarandet av målningar på duk, hur olika material åldras och vad effekterna blir av olika bevaringsåtgärder. Skoklosters Slotts egna samlingar, som under århundraden har förvarats i ett kontrollerat klimat, ger deltagarna ett unikt tillfälle att studera, analysera och utvärdera konserveringsmetoder.

Bakom initiativet står Statens Historiska Museer, med stöd av The Getty Foundation. MTAB har ett långtgående samarbete med Statens Historiska Museer och Skokloster samt arbetar aktivt för att uppmärksamma och stödja initiativ som är viktiga för spridandet samt bevarandet av konst.

Jessica Åhlgren

Konservatorernas roll och kunskap är så viktig för bevarandet av konsten och vårt kulturella arv. Vi stödjer  gärna initiativ som främjar kunskapsutveckling och den forskning som får konsten att leva vidare

säger Jessica Åhlgren, Manager Museum & Exhibition Services

Läs mer om Conserving Canvas Initiative – Skokloster Summer Institute


Möt vår konservator

Elisabeth GeijerSom konservator på MTAB arbetar Elisabeth Geijer med att tillståndsbedöma konsten och hitta lösningar som passar specifika verk. Konst kan ha olika behov gällande hantering, installation, packning eller magasinering – här säkerställer Elisabeth utförande enligt gällande standarder och  de senaste forskningsrönen.

Elisabeth har en stödfunktion inom MTAB:s verksamhet dit både medarbetare och kunder kan vända sig med funderingar kring hantering och bevarande av konst. Tillsammans med Jessica erbjuder hon även kurser för kurirer.


VART ÄR DIN KONST PÅ VÄG?

Hör av dig till oss inför ditt nästa konstprojekt. Vi hjälper dig gärna med: