Samarbete med flyt

Sven Harry

”Sven-Harrys konstmuseum var en bra start för samarbetet mellan Sverige och Finland” säger Aki Tuomainen, ansvarig för konsttransporter i Finland.

Sven Harrys konstmuseumEllen Thesleffs utställning på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm blev MTAB Finlands första nordiska konstsamarbete. Utställningen ”Lysande konstnär och tidig modernist” pågick i två månader.

Transportens koordinator och organisatör från Sverige var Mikael Ekman och i Finland var Aki Tuomainenansvarig. Tillsammans kontaktade de utlånarna som var allt från museer till privata utlånare för att koordinera upphämtningar, packningar och kurir-resor. Efter utställningen returnerades alla 50 verk till Finland med direkt-transporter till museerna och leveranser från MTAB Finland till de privata utlånarna. Allt flöt på väldigt bra.

”I maj är det dags för nästa nordiska samarbete och då tillsammans med norrmännen. En hel del andra nordiska transporter är också på gång”, berättar Aki Tuomainen.