På äventyr med en jonkälla

#Ionsourceadventure

En jonkälla är en anläggning som producerar positiva eller negativa joner avsedda för bland annat partikelacceleratorer, med andra ord en ganska speciell resenär.

Från Laboratori Nazionali del Sud i Catania, Italien, transporterade vi jonkällan 2 500 kilometer till dess nya hem: forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC i Lund, Sverige. Ett uppdrag som krävde noggrann detaljplanering och ett stort fokus på säkerhet i alla led.

Leveransen av jonkällan ett steg i byggandet av den mest kraftfulla neutronkällan i världen.
Läs mer om uppdraget: Transport av jonkälla från Catania till Lund