Ökad drivmedelsskatt fr.o.m. 1 januari

DMT

Regeringen har beslutat om en skattehöjning på drivmedel från den 1 januari 2020. Skatten på bensin höjs med 15 öre och på dieseln med 10 öre. 

År 2017 beslutades i bred politisk enighet att transportsektorn ska minska sina CO₂- utsläpp med 70 % jämfört med 2010. Reduktionsplikten infördes 1 juli 2018 och innebär att drivmedelsbolag måste erbjuda produkter som successivt ökar CO₂–reduktionen fram till 2030. Det betyder att andelen förnybart i både bensin och i diesel löpande kommer att öka. År 2020 ska 21 % CO₂-reduceras för diesel och 4,2 % för bensin. 

Kostnaden för drivmedel revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad.

Här ser du tillägg för aktuell månad.