Ökad drivmedelsskatt fr.o.m. 1 januari

DMT

Nu vid årsskiftet har regeringen höjt skatten på drivmedel, vilket innebär att diesel blir dyrare. Till följd av skatteökningen ser vi en förhöjd transportkostnad från och med den första januari.

Kostnaden för drivmedel revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad.

Här ser du tillägg för aktuell månad.