Ny standard för transporter och packning av kulturföremål

Sid 10 Expertgrupp Mattias och Jennifer

MTAB påverkar och utvecklar branschen

Vi vill vara med där det händer, vi vill vara aktiva, vi vill vara med och påverka. Vi vill veta mer och vi vill tänka framtid. Därför blev vi glada när vi blev inbjudna av svenska museer att delta i standardiseringsarbetet i samarbete med svenska museer och SIS (Swedish Standards Institute).
MTAB deltar i det europeiska samarbetsprojektet Bevarandet av kulturarv, som drivs av den europeiska standardiseringskommittén CEN. Målet med detta arbete är att utarbeta Europeiska standarder och riktlinjer för bevarande av våra fysiska kulturarv.
Detta för att lättare kunna fastställa grundkrav för hantering av föremål, lika över hela Europa och därmed förenkla för alla, sprida information, utbyta erfarenheter, jämföra analysresultat och ta fram standarder som är användbara i den dagliga kulturvården.
Arbetet har pågått i flera år med representanter från både Louvren, Tate, Prada och andra stora museer i Europa. Möten har hållits växelvis i de olika länderna, vid sista mötet var Stockholm värd.
Detta standardiseringsarbete omfattar tolv olika arbetsgrupper, med olika teman. Läs mer här för en överblick över det totala arbetet.

MTAB deltar som rådgivande experter i Work Group 5: Transport och packningsmetoder. Våra medarbetare där har varit Mattias Amundin, chef packteknik och Jennifer Nilsson, projektledare konsttransporter.
Köp standarden genom SIS, och lär mer.