Kunstbil, MTAB

Kunstbil, MTAB

Vand er en stor udfordring på de nordiske breddegrader. Bilen må aldrig nogensinde udsættes for frostrisiko.