Ny modern konstbil

Säkerhet och funktion på högsta internationella nivå

I oktober 2013 rullade MTABs två nya konstbilar ut på vägarna. En kommer vara stationerad i Danmark, med Europatrafik som prioritet. Den andra får sin hemvist i Stockholm med norden som arbetsfält.

Bilarna har specialutrustats hos ledande påbyggare i Sverige och kan utan tvekan beskrivas som världens mest moderna konstbilar. Bakom konstruktionen ligger de höga kraven från de största ledande museerna samt egna erfarenheter från 40 års hantering och transporter av värdefull och ömtålig konst.
– De flesta av lösningarna för klimat och säkerhet i bilen har vi utvecklat själva. Det finns inga internationella referenser att luta sig mot, så vi har använt våra egna erfarenheter samt alla de tekniska innovationer som kommit fram de senaste åren, berättar Simon Fors, VD på MTAB och huvudansvarig för utvecklingsarbetet.

Konstant klimat

Bilarna är byggda för att kunna hålla en konstant inomhusklimat, oberoende av vädret utanför. Systemet är konstruerat för att balansera minsta möjliga svängningar i både temperatur och relativ luftfuktighet. Värdena styrs genom avancerad teknik och enligt önskemål från uppdragsgivaren.

En stor teknisk utmaning har varit avfuktnings- och befuktningsinstallationen. I vårt torra vinterklimat i Norden är möjligheten att tillföra fukt lika viktig som avfuktning under sommarmånader och när bilarna går på Europatrafik.

Systemet håller koll och larmar om till exempel vattennivån blir för låg.
– Vatten är en stor utmaning i våra nordiska breddgrader. Bilen får aldrig, aldrig, någonsin utsättas för frysrisk, säger Simon Fors.

Högre säkerhet

Skåpet har många säkerhetsdetaljer för högsta möjliga säkerhet och MTAB har låtit installera dubbla låssystem, där kuriren har en egen nyckel. Lastutrymmet är utrustat med lås av högsta säkerhetsklass, med separat låsning utöver det fjärrmanövrerade centrallåset som också täcker lastutrymmet. Lastutrymmet är maximalt utnyttjat enligt de krav som är tillåtna inom Europa, både vad gäller höjd och längd.
Bilarna är registrerade och godkända med kurirstol med högsta komfort och säkerhet och från sin position kan kuriren övervaka sin last med hjälp av videokameror. MTAB har installerat stödben till lyften för att undvika oväntade rörelser under lastning och lyftbordet är extra långt och kraftigt för säkrare hantering.
– Vi har investerat åtskilliga miljoner kronor i våra konstbilar, säger Simon Fors, allt för att ligga i framkant på den tekniska utvecklingen och för att kunna svara upp mot de allt ökande kraven från våra kunder på de ledande museerna. Det här kommer givetvis alla våra andra kunder inom konsttransportsidan till godo, de vet att MTAB har den absolut säkraste utrustningen och de bästa bilarna i världen.

Konstbil
MTAB har utvecklat en ny konstbil med banbrytande teknik och högsta tillgängliga miljöklassning.
Bilen är registrerad och godkänd med kurirstol med högsta komfort och säkerhet. Kuriren kan hela tiden övervaka sin last på video från sin upphöjda position i kurirsätet.
Bilen är registrerad och godkänd med kurirstol med högsta komfort och säkerhet. Kuriren kan hela tiden övervaka sin last på video från sin upphöjda position i kurirsätet.
Maxade mått enligt de krav som är tillåtna inom Europa. Både vad gäller höjd och längd.
Maxade mått enligt de krav som är tillåtna inom Europa. Både vad gäller höjd och längd.
Konstbilen är fullastad med teknik och har säkerhetssystem för högsta tillförlitlighet. Simon Fors visar aggregaten som går på 230V, 400V och på diesel.
Konstbilen är fullastad med teknik och har säkerhetssystem för högsta tillförlitlighet. Simon Fors visar aggregaten som går på 230V, 400V och på diesel.
Vatten är en stor utmaning på våra nordiska breddgrader. Bilen får aldrig någonsin utsättas för frysrisk.
Vatten är en stor utmaning på våra nordiska breddgrader. Bilen får aldrig någonsin utsättas för frysrisk.
Avancerad styrning med valbara värden enligt önskemål från uppdragsgivare. Systemet är konstruerat för minsta möjliga svängningar i både temperatur och relativ luftfuktighet.
Avancerad styrning med valbara värden enligt önskemål från uppdragsgivare. Systemet är konstruerat för minsta möjliga svängningar i både temperatur och relativ luftfuktighet.
Extra lång och kraftigt lyftbord för säkrare hantering.
Extra lång och kraftigt lyftbord för säkrare hantering.
Till lyften finns det stödben för minsta möjliga rörelser under lastning.
Till lyften finns det stödben för minsta möjliga rörelser under lastning.
Lås med högsta
Lås med högsta säkerhetsklassning för lastutrymmet med separat låsning, utöver det fjärrmanövrerade centrallåset som också täcker lastutrymmet.
I utvecklingsarbetet har MTAB lagt stor möda på funktionen, men också att det ska vara estetiskt tilltalande.
I utvecklingsarbetet har MTAB lagt stor möda på funktionen, men också att det ska vara estetiskt tilltalande.
Systemet håller koll och larmar om t.ex vattennivån blir för låg.
Systemet håller koll och larmar om t.ex vattennivån blir för låg.
Alla MTABs bilar är utrustade med alkolås för en säkrare trafikmiljö
Alla MTABs bilar är utrustade med alkolås för en säkrare trafikmiljö

Konstbil fart skog

Läs mer om vår tjänst High Tech Logistics – Flytt av värdeföremål