Nu är vi certifierade – ISO 9001:2015

MTAB är certifierade enligt ISO: 9001:2015. Detta innebär att vi som företag har utformat ett kvalitetsledningssystem där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard.

“Hög kvalitet i allt vi gör är en del av MTAB:s dna och har alltid varit det. Att vi nu har tagit steget fullt ut och väljer att certifiera oss enligt ISO-standarden är en bekräftelse på att vårt kvalitetsarbete håller högsta standard och ett löfte till dig som kund att vi ständigt kommer att arbeta för att bli bättre. Vi ger oss aldrig.”

Simon Fors, VD

Läs gärna mer om vårt kvalitetsarbete