Museiservice – en naturlig del av MTAB

I början av 2020 förvärvande MTAB Museiservice AB som ett led i att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud till våra kunder. Museiservice är Nordens ledande leverantör av material för att sköta, bevara och arkivera samlingar av olika slag. Verksamheten kommer fortsätta som innan och utbudet kommer succesivt att utökas och utvecklas efter de behov vi ser. Just i dagarna flyttas lager och verksamheten till MTABs lokaler i Bromma.

Museiservice blir en naturlig del i vårt arbete med att erbjuda högsta kvalitet och specialkompetens åt våra kunder säger MTABs vd Simon Fors.

Victoria Lekander är ny verksamhetsledare för Museiservice och ser fram emot arbetet.

Det är en intressant och spännande uppdrag att hitta de exakt rätta produkterna som museer och andra som hanterar olika samlingar efterfrågar, säger Victoria. Jag hoppas på ett nära samarbete för att se till att vi kan leverera det som kunderna behöver.

För att förbättra möjligheterna att vi har det ni behöver hemma så kontakta gärna Victoria för att diskutera era eventuella behov framöver redan nu. Vi tar gärna emot synpunkter och idéer eller tar del av era tankar: victoria.lekander@mtab.se

Läs mer: www.museiservice.se