MTAB 50 år

MTAB 50 år

MTAB och Stefan Fors arbetade under 1970-talet med bl.a. exportgodshantering av Siemens-Elema produkter för export till Sovjetunionen.