MTAB 50 år

MTAB 50 år

Transport av CF Hill och Edvard Munch utställning till Malmö Museum år 1987.

Transport av CF Hill och Edvard Munch utställning till Malmö Museum år 1987.