MTAB 50 år

MTAB 50 år

IBM:s stor- och superdatorer utvecklades kraftigt under 1980-talet. Behovet av uppgraderingar ökade snabbt, och då byttes hela maskinparken ut mot ny utrustning. Det skapade en betydande marknad för MTAB, såväl nationellt som internationellt.

IBM:s stor- och superdatorer utvecklades kraftigt under 1980-talet. Behovet av uppgraderingar ökade snabbt, och då byttes hela maskinparken ut mot ny utrustning. Det skapade en betydande marknad för MTAB, såväl nationellt som internationellt.