MTAB 50 år

MTAB 50 år

IBM utvecklade under tidigt 70-tal den så kallade “stordatorn” som krävde omfattande transportkapacitet. Tunga maskiner som fraktades inom hela Europa. MTAB transporterade hålkortsstansar och magnetbandsläsare under en tid när primärminne var kärnminne och minnesstorlek räknades i kilobytes.

IBM utvecklade under tidigt 70-tal den så kallade “stordatorn” som krävde omfattande transportkapacitet. Tunga maskiner som fraktades inom hela Europa. MTAB transporterade hålkortsstansar och magnetbandsläsare under en tid när primärminne var kärnminne och minnesstorlek räknades i kilobytes.