MTAB 50 år

MTAB 50 år

2018 är jubileumsår för MTAB – vi firar 50 verksamma år på marknaden

Allt började år 1968 i Stockholm med en transportlösning för känsliga och svårfraktade produkter. Verksamheten tog fart och kom att bli betydande inom transport av museala föremål och känslig datautrustning. IBM och ett större museum var bland de första kunderna – två marknader som varit tätt förknippade med verksamheten sedan dess.


MTAB 50 år
MTAB och Stefan Fors arbetade under 1970-talet med bl.a. exportgodshantering av Siemens-Elema produkter för export till Sovjetunionen.
MTAB 50 år
En av de första bilarna i egen regi, en Scania 80 Super.

1981 tillträdde Stefan Fors som VD och ägare. Tjänsterna utvecklades och MTAB kom att bli Nordens ledande leverantör inom branschen. Lastbilar införskaffades, personal anställdes och kontrakt på lagerlokaler tecknades.

Tjänsterna grundade sig i den initiala idén med transport av känsliga produkter – men erbjudandet breddades till en kundnära helhetslösning med transport, hantering och förvaring.


MTAB 50 år
IBM utvecklade under tidigt 70-tal den så kallade “stordatorn” som krävde omfattande transportkapacitet. Tunga maskiner som fraktades inom hela Europa. MTAB transporterade hålkortsstansar och magnetbandsläsare under en tid när primärminne var kärnminne och minnesstorlek räknades i kilobytes.
MTAB 50 år
Rank Xerox 860 var en av de allra första ordbehandlingsmaskinerna på marknaden (långt före Microsoft Word). En hel veckas utbildning krävdes för att göra slutanvändaren redo att hantera maskinen. Rank Xerox 860 var ett mycket omfattande uppdrag för MTAB i början av 80-talet.

MTAB 50 år
IBM:s stor- och superdatorer utvecklades kraftigt under 1980-talet. Behovet av uppgraderingar ökade snabbt, och då byttes hela maskinparken ut mot ny utrustning. Det skapade en betydande marknad för MTAB, såväl nationellt som internationellt.

 

MTAB 50 år
Transport av CF Hill och Edvard Munch utställning till Malmö Museum år 1987.
MTAB 50 år
Transport av Terrakottaarmén år 1984. Den Kejserliga armén visades på Östasiatiska museet bara tio år efter att bonden Yang grävde efter en ny brunn och hittade en av 1900-talets största arkeologiska upptäckter.

1994 etablerade MTAB sin verksamhet i Göteborg och strategin att bli en nationell leverantör stakades ut. I början av 2000-talet skedde en betydande expansion. 2008 etablerades MTAB i Danmark och firar därmed 10 framgångsrika år på marknaden under 2018.

Efter 30 år som VD lämnade Stefan Fors över ledarskapet till sin son Simon Fors som fortsatte den nordiska expansionen till Norge och Finland.

Idag ser vi ett stort behov av tjänster utöver själva transporten. Det rör allt från installationstjänster och arbeten på plats, till projektledning och ett stort tekniskt kunnande

säger Simon Fors.
MTAB 50 år
Egyptisk sarkofag under förvaring hos MTAB.
MTAB utför mekaniska installationer av allt från avancerad medtech-utrustning till löpband och kopiatorer.

Teknisk kunskap, hantverksskicklighet och en vilja att möta kundens behov har resulterat i många innovativa lösningar genom åren.

 

MTAB 50 år
Uppackning av utställning hos Artipelag.

 

Så vill vi fortsätta. Marknaden har utvecklats från start och vi i takt med den. Vi vill alltid jobba nära våra kunder och fortsätta utveckla vårt erbjudande efter det behov som finns. Nu ser vi med stolthet tillbaka och firar femtio år. Samtidigt blir det ett avstamp inför framtiden och nya lösningar på marknaden

säger Simon Fors.