Konstbil lastutrymme

I utvecklingsarbetet har MTAB lagt stor möda på funktionen, men också att det ska vara estetiskt tilltalande.