Konstbil mätare 2

Systemet håller koll och larmar om t.ex vattennivån blir för låg.