Mer lageryta för MTABs kunder: Nybyggt i Oslo

Specialtransport

Det 800 m2 stora nybyggda säkerhetslagret betecknas som ett av Nordens bästa lager för allt av högt värde, berättar Country Manager Martin Michalsen. I lagret hålls konstant en temperatur på +20 grader C, med en felmarginal på plus/minus 5% inom 24 timmar.

Lagret har även larmsystem för brand och inbrott samt kameraövervakning, vattenavkänning och tillträdeskontrollsystem. MTAB har lagerytor på över 28 000 m2 över hela Norden.

Läs mer om: