Kvalitet

MTAB är certifierade enligt ISO 9001:2015
Detta innebär att vi som företag har utformat ett kvalitetsledningssystem där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard.

En kvalitetsgaranti för dig som kund
För att möta omvärldens krav och förväntningar genomför vi regelbundet förbättringar av vårt ledningssystem. Vi gör kontinuerliga uppföljningar med interna och externa revisioner för att säkra kvaliteten på våra tjänster. Hos oss kan du känna dig trygg med att du alltid får en hög service och en säker leverans av tjänst, oavsett vad ditt ärende gäller.


“Hög kvalitet i allt vi gör är en del av MTAB:s dna och har alltid varit det. Att vi nu har tagit steget fullt ut och väljer att certifiera oss enligt ISO-standarden är en bekräftelse på att vårt kvalitetsarbete håller högsta standard och ett löfte till dig som kund att vi ständigt kommer att arbeta för att bli bättre. Vi ger oss aldrig.”

Simon Fors, VD

Alla länder
Certifieringen gäller för våra verksamheter i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Samtliga medarbetare har tillgång till våra rutiner och arbetssätt inom alla delar av verksamheten.

Certifikat ISO 9001:2015 MTAB Group sv (pdf)

Kundnöjdhet

Vi mäter kontinuerligt hur nöjda våra kunder är. Resultat från vår kundnöjdhetsundersökning 2020-01-30:

207 kunder svarade på undersökningen vilket innebar att vi köper 210 träd från Vi-Skogens satsningar i östra Afrika där träd och grödor planteras tillsammans vilket ger ett mer hållbart jordbruk och ökar skördarna. Träden bekämpar klimatförändringarna och tar människor ur fattigdom.