Inte varje dag vi transporterar en bit av månen!

Sedan starten 1968 har vi transporterat och hanterat det mesta i denna värld. Våra konstbilar har fått sällskap av en grönlandsval, inkaskatter, terrakottaarmér, mumier, vodouföremål och otaliga världskända målningar samt skulpturer. Föga anade vi att transporten av ett ton sten från San Francisco skulle innehålla rymdmaterial sällan skådat på vår planet.

”Jag vore mycket tacksam om ni kunde hjälpa oss få hem ett ton sten från Berkeley, San Francisco” löd inledningen till ett mail från en professor på Institutionen för fysik, Lunds Universitet. Med vår långa erfarenhet av specialtransporter framstår en transport av sten inte som särskilt märkvärdig. Dock handlar det inte om vilken sten som helst. I stenen letar forskarna efter korn från månen. Månkornen kastades ut i rymden och nådde jorden när den stora Tychokratern på bildades på södra delen av månen.

Tychokratern på månen
Den stora Tychokratern är synlig från jorden.

Det hela började för 160 miljoner år sedan…

En våldsam kollision inträffade då i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. En 150 kilometer stor himlakropp slogs sönder i kollisionen. Enorma mängder damm och sten, men även tusentals kilometerstora kroppar, kastades ut i solsystemet. En av kropparna, 5 kilometer stor, slog så småningom ner på månen för 108 miljoner år sedan och bildade Tychokratern. De flesta kratrar vi ser på månen är äldre än 3.5 miljarder år och härstammar från solsystemets tidiga historia. Men Tychokratern är den yngsta riktigt stora kratern vi kan se från jorden.

stenbrott med stoff från månen
Här hittades stenen med korn från månen.

Aska från Tychokratern föll på jorden under kritaperioden

I trakten kring San Francisco finns sediment som bildades på havsbottnarna utanför Kaliforniens kust för 115-100 miljoner år sedan. Sedimenten omvandlades med tiden till sten. Genom krafter i jordens inre lyftes stenen upp och finns nu blottad på land. Lagerföljden har tippat så den numera står vertikalt. Att vandra längs sektionen av sten är som att förflytta sig genom tiden, en miljon år för varje fyra meter. I lagerna som bildades för precis 108 miljoner år sedan bör kornen från Tychokratern finnas. I labbet i Sverige löser forskarna upp stenen i syra för att få fram månkornen.

Transport av vårt hittills äldsta föremål

Sedimentstenen som vi transporterade från San Francisco är det i särklass äldsta föremålet som har transporterats i våra konstbilar.

Jessica Åhlgren
Jessica Åhlgren

“Vi är vana att hantera historiska föremål men det är inte varje dag vi transporterar ett föremål från dinosauriernas tid”,

säger Jessica Ahlgren, affärsområdeschef Fine Art Logistics