Röntgen installation
MedTech
Installations of MedTech-equipment
Medicinteknik
Medtech
IT-sektionen, Meddisinsk teknik
Cyklotron, transport och installation medicinteknisk utrustning
Installation av Cyklotron
Installation av cyklotron

Installation cyklotron

Installation av cyklotron eller annan medicinteknisk utrustning? Vi på MTAB High Tech Logistics har Lång erfarenhet av transport och installation av medicinteknisk utrustning. Vi har genomfört flera transporter och installationer av cyklotroner i de nordiska länderna.


Exempel: Installation av en 20 ton tung cyklotron på St. Olavs hospital i Trondheim. Läs mer


Skiktröntgensystem

På uppdrag av GE Healthcare hanterade vi transport och installation av skiktröntgensystem (Revolution CT) till Tampere University Hospital i Finland. Det känns extra bra att utföra uppdrag som handlar om att tillgängliggöra teknik som räddar liv. Läs mer


MR-kamera

Hur får du en MR-kamera som väger 7,5 ton upp till tredje våningen? Med noggranna förberedelser, en kran och några tillfälliga beslag i byggnadsfasaden.


Ett annat exempel på tidigare projekt: Röntgensystem på plats längst upp i norra Norge

Medtech

Installation av cyklotron, MR, ultraljudssystem och annan medicinteknisk utrustning? Vi har erfarenheten och kunnandet.