Vi ställer om till HVO100 för minskad miljöpåverkan

Sedan starten år 1968 arbetar vi aktivt för att minimera skadliga utsläpp. Under våren tog vi ytterligare ett steg för en bättre miljö och ställer om bränsleförbrukningen till HVO100. Åtgärden innebär en betydande reducering av fossila CO2-utsläpp.

HVO100 står för hydrerade vegetabiliska oljor och är ett hundraprocentigt förnybart och fossilfritt drivmedel. Omställningen till HVO100 är en åtgärd som ligger i linje med vårt miljöarbete. Bland annat väljer vi alltid bästa möjliga fordon ur miljösynpunkt vilket innebär lägst EURO 6-motorer.

Hur kan ett logistikföretag vara miljövänligt? Det är en fråga vi aldrig får sluta ställa oss själva. Därför känns det extra bra att vi nu förstärker vårt miljöarbete och använder HVO100 i första hand. Vi ska vara ett föredöme för ökat miljöfokus i branschen,

säger Simon Fors, VD