Transporter

MTAB High Tech Logistics hanterar och transporterar känslig, tung och skrymmande teknisk och medicinsk utrustning i specialbyggda bilar. Bilarna är anpassade för det nordiska klimatet och har hög säkerhet.

Kapacitet
Våra lastbilar har god kapacitet för större föremål. Bilarna är helluftsfjädrade och specialutrustade för att säkert kunna
frakta alla typer av teknisk utrustning, även oemballerat. Baklyften har en kapacitet på tre ton och är utformad för
att minimera vibrationer vid in- och uttag.

Temperaturstyrd last
Bilarna kan hålla konstant temperatur med optimal fördelning, oberoende av väder. Luftfuktighet och temperatur ställs in och övervakas av förare och kurir från förarhytten.
Vid Europatransporter är kedjan obruten då vi samarbetar med värmeisolerade terminaler.

Säkerhet
Våra bilar har förstärkt inbrottsskydd, personlarm samt säkerhetsklassade låssystem. GPS-positioneringssystem och geofencing finns installerat, där färdvägen är inläst i förväg och eventuella avvikelser från rutten larmas till säkerhetsföretag. Lasten övervakas även via bildskärm i förarhytten.

Kunskap
Våra chaufförer är erfarna specialister inom transport av känslig och skrymmande teknisk utrustning.

Miljö
MTAB strävar efter att uteslutande använda det förnyelsebara och fossilfria bränslet HVO100 för att minska koldioxidutsläppen. Bilarna uppfyller alla krav för att
lasta och lasta av i såväl nationella som internationella miljözoner.