Konfiguration av teknisk utrustning

Funktionstest och konfigurering

I samtliga av våra lager erbjuder vi lagring, montering och möjlighet till funktionstest av elektroniska maskiner i antistatiska utrymmen. Där har du som kund möjlighet att själv utföra funktionstester och service på dina maskiner.

För ett antal uppdragsgivare konfigurerar vi kopiatorer med den mjukvara som slutkunden har beställt vid köp. Det innebär att ingen tekniker behöver finnas på plats vid leverans för att göra installationsarbete. Detta görs på alla våra nordiska enheter

Exempel på några produkter/områden:

  • Kontorsmaskiner
  • Medicinteknisk utrustning: Ultraljud, respiratorer
  • Kontantutrustningar och kassasystem