Den nya stålställningen måttas in.

Cyklotron, transport och installation medicinteknisk utrustning

Den nya stålställningen måttas in.

Cyklotron