“Håller vi inte utkik framåt så kör framtiden på oss bakifrån”

Sveriges Museer - Vårmöte 2018Sveriges Museer - Vårmöte 2018Sveriges Museer - Vårmöte 2018Sveriges Museer - Vårmöte 2018Sveriges Museer - Vårmöte 2018Sveriges Museer - Vårmöte 2018Sveriges Museer - Vårmöte 2018

Sveriges Museer slog nytt rekord i antal besökare under årets vårmöte och Södertäljes stadshus var verkligen fyllt till bredden. Vi var på plats för att byta några ord med generalsekreterare Mats Persson.

Stort grattis till besöksrekordet! Hur kändes årets vårmöte?

-Vi är jättenöjda. Vi fick intressanta diskussioner och många spännande samtal med olika perspektiv på digitaliseringen av de svenska museerna. Digitaliseringen är en viktigt fråga som handlar om så mycket mer än att digitalisera samlingarna. Den digitala värld vi lever i ställer nya krav men skapar även möjligheter för hur vi definierar mötet och museiupplevelsen.

Era vårmöten är ju en återkommande succé! Hur kom ni på idén att samla Sveriges museer?

-Vi drog igång i mitten av 2000-talet och har sedan dess haft årliga träffar. Vi ser ett stort behov av att samla branschen. Här möts anställda och förtroendevalda med olika kompetenser och perspektiv. Museivärlden är fylld med fantastiskt intressanta människor med ett stort engagemang, en gedigen kunskap och ett gemensamt intresse för den svenska museikulturen. Att vi ses är ett sätt att diskutera aktuella frågor som vi behöver skapa en medvetenhet kring. Därför är det extra kul att vi bara blir fler och fler för vart år. Vi ser att museerna stärker sin position i samhället och det märks av de stigande besökssiffrorna.

Hur många besöker museum i Sverige?

-Sverige hade 26,5 miljoner museibesökare under 2015! Det kan jämföras med att vi under samma år hade ca 18 miljoner biobesök. Museibesöken fortsätter att öka och vi ser ingen tendens till att de kommer att minska, tvärtom.

I år sågs vi i Södertälje, hur kommer det sig att det blev just där?

-För att ytterligare sprida medvetenheten kring vår bransch har vi valt att hålla mötet på olika platser i Sverige. Under vårmötet 2015 besökte vi Sigtuna och Wenngarns slott, 2016 i Linköping och Norrköping. Det här året riktade vi blicken mot söder och tyckte att Södertälje var en utmärkt stad för oss.

Vart ses vi nästa år?

-Nästa år står Malmö på tur!

Hur ser du på framtiden för museivärlden, vad finns det för möjligheter och utmaningar?

-Vi står inför spännande utmaningar i flera led. Om vi håller oss till digitaliseringen så handlar det om att digitalisera och ytterligare tillgängliggöra våra samlingar, vilket innebär väldigt mycket för våra omgivande aktörer. Här rör vi vid en ekonomisk fråga gällande hur vi ska kunna hantera vår digitalisering. Sedan handlar det inte minst om att hantera digitaliseringens möjligheter i mötet med besökarna. Vi har ett ansvar att tillhandahålla och möjliggöra en dialog och här öppnar digitaliseringen upp en värld av möjligheter. Inom detta område kommer vi att se mycket nytt framöver. Som föreläsare Dr. Ashkan Fardos betonade, så handlar det om att ta steget från digitisering till digitalisering, dvs att inte stanna upp och tro att det räcker med att göra det analoga digitalt. Vi måste verkligen ta klivet in i den digitala världen på riktigt och möta dagens krav på interaktion, medskapande och relevans. Framtiden är inget som bara kommer utan den är redan här. Håller vi inte utkik framåt så kör framtiden på oss bakifrån!

Vad betyder konst för dig och vad har den spelat för roll i ditt liv?

-Konst betyder så klart väldigt mycket för mig. Jag vill se, lära och inspireras, konsten kommer alltid att utgöra en stor del av mitt liv. Konst är så mycket mer än föremål och utställningar, konsten är en aktör som ställer de besvärliga frågorna som skaver i samhällsdebatten och får oss att öppna ögonen för oss själva och för världen omkring oss. Konstens roll är både att roa och oroa vilket är oerhört viktigt i ett demokratiskt samhälle.

Mats Persson, Generalsekreterare Sveriges MuseerVi säger stort tack till generalsekreterare Mats Persson och ser fram emot ett minst lika spännande vårmöte 2018!

MTAB är stolt huvudsponsor till Sveriges Museers vårmöte