Gudarna åter till Nationalmuseum

Nationalmuseum SVT

Inför återinvigningen av Nationalmuseum den 13 oktober 2018 återvänder tusentals föremål till museet, bland annat de spektakulära statyerna av asagudarna Oden, Tor och Balder. 

MTAB ansvarade för transporten av de väldiga marmorstatyerna från Orangerimuseet till Nationalmuseum och installationen vid deras nya plats inne på museet.

De tre gudarna har varit på plats sedan invigningen av Nationalmuseum 1866 och välkomnade besökare fram tills 1966. Nu har gudarna återvänt till Nationalmuseum för att pryda museets skulpturgård. Flytten av de flera ton tunga gudarna krävde noggrann planering och specialanpassade lösningar.

Det är åtskilliga tusen föremål som ska in igen och det är ett grannlaga arbete där det mest spektakulära är inflyttandet av de tre nordiska gudarna.

Magnus Olausson, Chef för samlingarna, Nationalmuseum