Nav Haq, Curator of GIBCA 2017. Courtesy of MHKA

Nav Haq, Curator of GIBCA 2017. Courtesy of MHKA

Under GIBCA 2017 kommer Haq att undersöka hur samtidskonsten förhåller sig till några av vår tids mest aktuella och komplexa frågor.