Det sekulära samhället i fokus under GIBCA 2017

GIBCA 2017GIBCA 2017GIBCA 2017GIBCA 2017GIBCA 2017

Det sekulära samhället är idag kanske ett mer politiskt brännande ämne än någonsin tidigare. Med konsten som medium samlar Göteborgs internationella konstbiennal (GIBCA) konstnärer från hela världen för att belysa frågan – Vilken roll kan det sekulära ha i dagens samhälle?

Begreppet sekularitet innebär att religiösa institutioner skiljs från den politiska staten. I det sekulära samhället tillåts olika livsperspektiv att existera sida vid sida, vilket har skapat förutsättningar för många rättigheter som vi i dag kanske tar för givna. Samtidigt lever vi i en tid av stora omvälvningar där vi måste finna vägar att leva tillsammans trots olikheter.

Under den nionde upplagan av GIBCA är det nu första gången i biennalens historia som frågor kring det sekulära och mångreligiösa samhället tas upp. Årets biennal som, går under titeln WheredoIendandyoubegin: On Secularity, är curaterad av Nav Haq som för närvarande är senior curator på konstmuseet MHKA i Antwerpen.

Nav Haq, Curator of GIBCA 2017. Courtesy of MHKA
Under GIBCA 2017 kommer Haq att undersöka hur samtidskonsten förhåller sig till några av vår tids mest aktuella och komplexa frågor.

“Biennalens ambition är att fördjupa insikten i hur samspel kan bli möjligt och undersöka konstens roll i att skapa nya, berikande samtal och möten över kulturella samt religiösa olikheter”,

berättar Stina Edblom, konstnärlig ledare för GIBCA 2017.

Den största satsningen på konst i det offentliga rummet

Årets biennal som går av stapeln den 9:e september och pågår t.o.m. 19 november är den största satsningen på konst i det offentliga rummet sedan biennalens grundades. GIBCA är en plattform för ett viktigt och berikande möte mellan det svenska och internationella konstlivet och presenterar ett 50-tal samtidskonstnärer från hela världen.

“Det är ett fantastiskt tillfälle att ta del av dagsaktuell samtidskonst av några av världens främsta konstnärer samt att delta i debatter och samtal”,

säger Stina.
Det är även en otrolig möjlighet för besökare att uppleva unika och platsspecifika konstverk samt möta konst på nya och oväntade platser såsom Elite Plaza Hotel, Masthuggskyrkan, Stadsbiblioteket och Chalmers Tekniska Högskola. Under perioden erbjuds besökare att delta i en rik programverksamhet av samtal, workshops, visningar och skapande verkstäder för både nyfikna förstagångsbesökare och konstintresserade som vill fördjupa sina kunskaper.

Vi är stolt transportpartner åt GIBCA 2017

GIBCA initierades av Göteborgs kulturförvaltning 2001 för att vitalisera konstlivet i Göteborg. och genomförs vartannat år under 10 veckor. Biennalen anordnas i regi av Röda Stens Konsthall och är en besöksdestination för konstprofessionella och konstintresserade från Sverige och övriga Europa.

I år är MTAB stolt transportpartner och ansvarar dessutom för transportering, hantering och koordinering av samtliga verk. Under biennalen transporteras konst från hela världen till biennalen i Göteborg, från länder som exempelvis: Förenta Arabemiraten, Schweiz, Storbritannien, Frankrike och Italien. Under samtliga uppdrag är en trygg och säker transport av högsta vikt.

“MTAB tillhandahåller snabba, säkra och trygga leveranser vilket är otroligt viktigt i den stora logistik som det innebär att göra en konstbiennal”,

säger Stina.

Biennalen förbereds under två år, dock sker merparten av konsttransporterna under den sista, hektiska månaden innan vernissagen. GIBCA är ett utmärkande projekt som ställer höga krav på koordineringen och strategisk planering i alla led.

“Det som utmärker MTAB är deras stora konstintresse vilket gör att de kan skräddarsy lösningar för varje enskilt verk och de utmaningar som uppstår i transportprocessen”,

säger Stina.
Vi på MTAB ser med stor spänning fram emot GIBCA 2017. Vi ses i Göteborg den 9:e september!

Söker du transportpartner?