Framtidens utmaningar för Sveriges museer

Mats Persson, Generalsekreterare Sveriges Museer

Visste du att museibranschen i Sverige har drygt 28 miljoner besök årligen? Det är 10 miljoner fler än antalet årliga biobesök. Eurobarometern visar att 80 procent av svenskarna besökte ett museum eller galleri det senaste året, jämfört med europeiska snittet på 50 procent. Kulturen spelar alltså en viktigt roll för merparten av vår befolkning. Allt fler besöker museer för att ta del upplevelser som på många sätt formar deras perspektiv på vår historia, vår samtid såväl som vår framtid. För att utvecklas, menar Mats Persson, generalsekreterare på Sveriges Museer, står museibranschen inför viktiga utmaningar.

Spegla en relevant bild av världen

Museer är viktiga byggstenar i vår demokrati. När “fake news” och bristfällig källhantering hotar att forma våra åsikter är museernas roll som kunskapsinstitutioner och platser för lärande viktig. För museerna spelar omvärldsbevakningen en allt större roll. Det handlar om att spegla den globala värld vi lever i och göra samlingarna relevanta för fler grupper i samhället. Det är en utmaning som innebär internationellt och nationellt utbyte och förflyttningar av föremål inom Sverige och från fler delar av världen. Valet av transportpartner är viktigt för museerna. Detta möjliggörs av en bra dialog mellan museer och transportaktörer.

Vara digitalt innovativa

Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter att göra kulturen tillgänglig, oberoende av tid och rum. Här gäller det att vara innovativ och tänka utanför museets väggar. Exempelvis ser vi samarbeten med spelindustrin som kan leda till nya sätt att ta museernas kunskap till en bredare publik. Spel som så mycket annat handlar i grund och botten om att berätta en historia, och museer är en outtömlig källa till berättelser. Nyckelordet är medskapande, från att vara en betraktare får man en roll i en berättelse.

Bli ett museum att räkna med

All utveckling kräver resurser. Även för de museer som får merparten av sina intäkter från offentlig finansiering så är behovet av egna intäkter stort för att möta framtidens utmaningar, I det sammanhanget är samarbeten med besöksnäringen en viktig punkt. Vi vet att museer är en mycket stark destinationsanledning, och det gäller inte bara i stora städer. Av 28 miljoner årliga museibesök sker ca 19 miljoner utanför Stockholm. Alla besök genererar stora resurser och här finns möjlighet att titta på nya affärsmodeller som ger bättre avkastning.


Om Museernas vårmöte
Vårmötet, som Sveriges Museer arrangerar tillsammans med lokala värdar, har de senaste åren lockat runt 500 deltagare och är den svenska museisektorns viktigaste event för aktuella branschfrågor.

Läs mer om vårmötet 2018

MTAB är sponsor till vårmötet 2018