Johan Vikner, Utställningskoordinator Fotografiska