Fotografiska är inget vanligt museum

Johan Vikner, Utställningskoordinator Fotografiska

Faktum är att ordet ”museum” är exkluderat ur namnet då Fotografiska, med sina många verksamheter, är en internationell mötesplats om och för fotografi. Sedan invigningen 2010 sköter MTAB merparten av transport och lagerhållning av utställningar.

Vi träffar utställningskoordinator Johan Vikner som berättar hur verksamheterna på Fotografiska fungerar och vilka utmaningar detta innebär för utställningstransportören.

”MTAB är alltid extremt professionella i allt de gör. Allt ifrån upphämtning och avlastning på plats till bokning och genomförande samt deras möjligheter att ständigt anpassa sig utefter våra specifika behov. Deras flexibilitet är nyckel till mycket av det som vi gör”

säger Johan Vikner.

Läs hela artikeln: Samarbete med fotot i fokus