MTAB Försäkringar

Goda rutiner, lång erfarenhet och en hög kvalitet ger de bästa av förutsättningar till säkra transporter. Men att transportera teknisk utrustning och konstföremål är alltid förenat med risker.

Vi på MTAB har som transportör en transportörsansvarsförsäkring enligt NSAB 2000. Denna ger ersättning för skador som vi som transportör är skyldiga till och ger ersättning efter sändningens vikt. Vid andra händelser under transporten bör du som kund teckna en objektförsäkring – då är din produkt säkrad för eventuella yttre omständigheter och skador.

Nedan finner du information om de olika försäkringar som finns tillgängliga. Vi på MTAB hjälper gärna till med att förmedla objektförsäkring via vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar. De fullständiga villkoren samt allmän information om försäkringen hittar du i separata pdf-dokument.

Mer information om:
Objektförsäkring

Tveka inte att höra av dig om frågor eller funderingar kommer upp.

Vår transportörsansvarsförsäkring

  • Transportörsansvarsförsäkring ingår alltid vid transport.
  • För ersättning krävs att utredning visat att MTAB varit vållande till skadan.
  • Transportörsansvarsförsäkringen är i enlighet med bestämmelserna i NSAB 2000, med begränsningen och undantag för §6 sr.2 och §27 punkt 3 st1.
  • Generellt ligger ersättningsnivån på max 150 SEK / kg vid inrikestransporter. Ersättningen gäller endast den del av försändelsen som blivit skadad.
  • Beroende på transportsätt kan NSAB hänvisa till gällande transporträttsliga lagar och konventioner för väg- sjö- eller flygtransport. Ett exempel är CMR-konventionen som reglerar gränsöverskridande vägtransporter inom Europa.

Teckna en objektförsäkring

Objektförsäkring är en försäkring du som kund väljer att teckna. MTAB förmedlar objektförsäkring som täcker skador på fysiskt gods. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar.

  • Objektförsäkringen ersätter skador på eller förlust av produkter som kan inträffa under transport.
  • Ersätter skador oavsett MTAB:s vållande eller ej.
  • Ersätter produktens hela försäkrade och verifierade värde.
  • Ingen självrisk för dig som kund
  • Giltig mellan de datum som angetts vid registrering.

Mer information om:
Objektförsäkring

 

Ansvarsförsäkring vid service och installation

MTAB:s ansvarsförsäkring vid service och installation ingår alltid vid transport och uppgår maximalt till 10 miljoner SEK per skada.

 


Relaterade dokument: