Projektledning – fine art

Kvalitét är grunden till allt vårt arbete och vi erbjuder bred kompetens genom hela processer. I våra uppdrag ingår att planera färdvägar, hantera tull-, försäkrings- och säkerhetsfrågor. Vi erbjuder magasinering av enstaka föremål till hela samlingar. Vi rådger och utför packning, transport och installation av både mindre verk, tunga skulpturer eller hela samlingar och utställningar.

Vi är del av internationella nätverk för konsttransportörer och erbjuder personal med lång erfarenhet och stark vilja att tryggt lösa era behov.

Vi tar ansvar för hela kedjan – från att vår konservator tillståndsbedömer och dokumenterar dina föremål, att föremålen förvaras i våra säkerhetsklassade magasin, till att våra packtekniker bygger specialemballage inför transport och att våra projektledare kan hantera alla dina dokument och projekt hela linan ut.