Konstbil mätare

Styrning av temperatur och relativ luftfuktighet i våra konstbilar

Avancerad styrning med valbara värden enligt önskemål från uppdragsgivare. Systemet är konstruerat för minsta möjliga svängningar i både temperatur och relativ luftfuktighet.