Thielska Galleriet MTAB

Egen konservator

Hög kvalitet och fokus på tryggheten för våra kunder är alltid centralt i MTABs verksamhet. Som ett led i detta har vi tagit steget att som första transportföretag i Sverige anställa en konservator.

Vår konservator kan bistå med olika typer av insatser i samband med transport, magasinering och utställning. Konservatorn arbetar efter internationella etiska riktlinjer och bedömer risker kring hantering av konstföremål och olika förutsättningar kring ljus, klimat, skadedjur, brand och säkerhet.

Genom den nära tillgången till en konservator kan MTAB nu erbjuda ytterligare stöd och trygghet för kunder med känsliga och värdefulla föremål. Kontakta vår konservator om du är osäker på hur ditt föremål ska packas, hanteras eller installeras. Vi kan även bistå med tillståndsrapport/condition report och syning av verk inför utlån och utställningar samt vid installation och projektledning.

Konservator Elisabeth Geijer: elisabeth.geijer@mtab.se