Konsttransporter av konst och skulptur till konstgalleri Artipelag i Stockholm
Konsttransporter och transport av skulpturer
Specialtransporter till konstgallerier av tavlor och taveltransporter
Montering av konstverk och transport av konst
Montage av konst och konsttransport
Montering av konst och skulptur på Artipelag konsthall
Grönlandsval från Köpenhamn med lastbil till konstmuseet Louisiana

Konsttransport

Fine art logistics

Transporter av ovärderliga konst- och utställningsföremål kräver stor varsamhet, kunskap och diskretion. Våra konsthanterare har lång erfarenhet av att utöver konsttransporter även emballera och hänga målningar samt installera tunga skulpturer. Vi erbjuder även utställningsservice som ansvarar för upp- och nedpackning av kompletta utställningar och följer vandringsutställningar nationellt och internationellt.

Konstbilarna som transporterar era verk är klimatanpassade och specialutrustade för att i detalj kunna motsvara branschens högst ställda krav

För internationella uppdrag är MTAB som enda svensk representant medlem i det världsomspännande organet ICEFAT. Förutom att skapa möjligheter för att leverera med en kvalitet motsvarande vår egen även i övriga världen, är det också en garanti för vår fortsatta ställning som Nordens ledande bolag för hantering av konst.

Artim Konsttransporter ICEFAT Konsttransporter

Konsttransporter och Säkerhetstransporter