Får vi be om största möjliga tystnad

Koncentrationen är stor och nyfikenheten likaså när Cajsa von Zeipels verk ”Seconds in Ecstasy” åter monteras upp i Skulpturhallen på Göteborgs konstmuseum. SVTs K Special och konstnären var på plats.

Cajsa von Zeipel är född i Göteborg men är numera verksam i New York och har gjort sig känd för sina överdimensionerade kvinnor av gips och jesmonite. Hennes konst kan beskrivas som debattinlägg om hierarkier och maktstrukturer, samt konsthistoriens idealiserade bilder av kvinnan.