Information om drivmedelstillägget

Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (DMT). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel ”K92SÅ0900” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

MTAB justerar drivmedelstillägget en gång per månad, och det baseras på indextalet två månader före aktuell månad. Till exempel baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index. Drivmedelstilläggets procentsatser och intervall i tabellen justeras varje år.

Ökad drivmedelsskatt fr.o.m. 1 januari

Drivmedelstillägget

  • 2021-08: 11,53 %
  • 2021-07: 11,53 %
  • 2021-06: 11,10 %