COVID-19 INFORMATION

uppdaterat: 2020-04-14

Vår verksamhet är öppen som vanligt

Med anledning av COVID-19-utbrottet följer MTAB noggrant rapporteringen och myndigheternas krav i respektive land där vi är verksamma. Vår verksamhet är fullt igång och vi fortsätter att leverera på samma höga nivå som alltid. Situationen är väldigt allvarlig för många delar av samhället och även vår verksamhet påverkas vilket kan leda till längre ledtider och problem att komma fram inom vissa områden inom Europa.

Vi vill tacka alla kunder, samarbetspartners och medarbetare för det goda samarbetet i den mycket ovanliga situation vi befinner oss i.

Vår verksamhet
MTAB är specialister på transport av känsliga och värdefulla föremål – konst, medicinteknik, IT, museiföremål och teknisk utrustning hör till vår vardag. För oss är känsliga föremål allt som är behöver hanteras varsamt eller har ett ekonomiskt eller personligt värde.

MTAB ser nu skyndsamt över hur vi ska kunna nyttja våra resurser i form av lastbilar, erfarna chaufförer och lagerytor men också servicetekniker, konsttekniker och annan personal, för att kunna vara en resurs för samhället i den rådande situationen. Självklart fortsätter vi arbete inom alla våra vanliga segment.

Utan transporter stannar Europa! Vi transporterar med egna fordon i Norden och ut i Europa.

Under rådande förutsättningar kommer godstransporter fram mellan länder men gränsövergångar kan ta längre tid och vi kan därför inte garantera exakta leveranstider.

Mer information om våra möjligheter att arbeta i olika länder i Europa hittar finns via Transportföretagens sammanställning här: https://www.transportforetagen.se/sv/allman-info/coronavirus/vad-galler-vid-granskontroller/

 

Det här gör vi för att skydda oss och våra kunder
När vi rör oss i Norden och genom länder är det centralt att vi säkerställer att smittan inte följer med. Vi har sett över alla våra rutiner för hur personal ska agera vid hämtning och lämning av gods.

  • Inga handdatorer eller signeringar görs med redskap som fler behöver beröra.
  • Alla våra lastbilar är utrustade med handsprit och chaufförerna har utbildats i handhavande för att minska smittspridning.
  • Chaufförerna har rutiner för minsta möjliga kontakt med andra under sina turer.

Transporter
Vi har en fordonspark med olika typer av lastbilar i olika storlekar. Vi har klimatstyrning i de flesta av våra bilar och lastbilarna kan hålla en jämn temperatur ca 20 grader.

Vi har lång och bred erfarenhet av internationella transport i hela världen, och Europa är vår hemmaplan. Godstransporter kommer fortfarande fram genom Europa men förutsättningarna ändras och vi håller oss ständigt uppdaterade.

Inom Norden har vi veckovis linjetrafik men kör självklart också efter behov.

Vid frågor kontakta Rolf Svenleen på rolf.svenleen@mtab.se eller telefon: +46 7 323 44 99
Vid transporter utanför Norden kontakta Andrew McCann andrew.mccann@mtab.se telefon: 46 8 546 001 33

Lager
Vi har lagerytor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Horsens, Oslo och Helsingfors. I våra lager finns möjlighet till såväl korttids- som långtidslagring och 3PL-lösningar.

Många företag söker oss nu för att kunna flytta delar av sina Europeiska centrallager till olika länder för att minska risken för inlåsning om fler länder stänger gränser, eller rörligheten begränsas ytterligare. Kontakta oss om du har behov av lagerlösningar.

Vid frågor kontakta Rolf Svenleen på rolf.svenleen@mtab.se eller telefon: +46 7 323 44 99

Specialkompetenser
Vi har erfarna servicetekniker som jobbar med installation och konfigurering av olika typer av teknik, så väl medicinteknik som annat.

Våra konsttekniker har stor kompetens och kunskap om bland annat hängningar, packteknik och montering. Vi erbjuder även konservatortjänster.

Vid frågor om teknisk utrustning kontakta Rolf Svenleen på rolf.svenleen@mtab.se eller telefon: +46 7 323 44 99
Vid frågor om våra FineArt-tjänster kontakta Jessica Åhlgren jessica.ahlgren@mtab.se eller telefon: +46 8-54 600 124