Corona eller COVID-19

Uppdatering med anledningen av spridningen av Corona.

MTAB håller öppet som vanligt och all service upprätthålls. Alla våra lager och terminaler håller normala öppettider. Den reguljära transportverksamhet upprätthålls.

Vår Europatrafik fortsätter men de långtgående restriktioner som införts på flera håll gör att ledtider kan förlängas och särskilda åtgärder behöva vidtas. Finns det behov av sändningar ber vi er kontakta oss för rådgivning och möjliga lösningar.

MTAB följer kontinuerligt myndigheternas rapportering och rekommendationer hur Corona ska hanteras för att smittspridningen ska begränsas så långt det är möjligt.

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du den senaste informationen gällande Corona i Sverige.

Läs mer om vårt arbete här: www.mtab.se/covid-19